การลงทุนพัฒนาท่าเรือภายใต้ภาวะการแข่งขันทางการตลาด

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Teresa M. Adams, "Public Investment for Port Facilities using Strategic Model", World Conference on Transport Research (WCTRS2016X, 9 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2016, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน