ระบบประมาณอัตราส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้โดยใช้เทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของ Kinect เซนเซอร์ราคาไม่แพง