การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคลากร

Publish Year International Journal 2
2024 exAgnieszka Wojtczuk-Turek, exDariusz Turek, ex Fiona Edgar, exHoward J. Klein, ex Janine Bosak, exBelgin Okay-Somerville, exNa Fu, exSabine Raeder, exPawe? Jurek, exAnna Lupina-Wegener, exZuzana Dvorakova, exFrancisca Guti?rrez-Crocco, exAleksandra Kekkonen, exPedro I. Leiva, exLenka Mynarikova, exMercedes S?nchez-Apell?niz, exImran Shafique, exBassam Samir Al-Romeedy, exSerena Wee, exPatrick Dunlop, exFlorence Stinglhamber, exGa?tane Caesens, exAdriana Caldana, exMarina Greghi Sticca, exValentin Vasilev, ex Martin Lauzier, exGuillaume Desjardins, exGangfeng Zhang, ex Le Tan, exLady Brigitte Galvez-Sierra, exErico Renter?a P?rez, exSrecko Goic, exIvana Tadic, exDagmar Charv?tov?, exMarek Botek, exDorthe H?j Jensen, ex Dayamy Lima Rojas, exSegundo Gonzalo Pazmay Ramos, exPiret Masso, exMaria J?rlstr?m, exNicolas Gillet, ex Tiphaine Huyghebaert-Zouaghi, exMaia Robakidze, exKhatuna Martskvishvili, exAngela R. Dorrough, exMarc Jekel, exCarolin H?ffner, exA. Timur Sevincer, ex Elias Kodjo Kekesi, exCollins Badu Agyemang, exEleni Apospori, exJerin Jose, exAlice Salendu, exArum Etikariena, exHarry Susianto, exBertina Sjabadhyni, exShera Malayeri, ex Masoumeh Seydi, exMary Kinahan, exAlon Lisak, exMarco Giovanni Mariani, exMarco Salvati, exSilvia Moscatelli, exEleonora Crapolicchio, exClaudia Manzi, exAkihito Shimazu, exHiroshi Ikeda, exRita Zukauskiene, exGoda Kaniusonyte, ex Gottfried Catania, exMary Anne Lauri, ex Sergio Manuel Madero G?mez, exDenise Fernando, exKlaske Veth, ex Sandesh Dhakal , exNataliya Podgorodnichenko, exAbiodun Lawal, exMarius Duhovic Hafstad, exAna Reategui, exOswaldo Morales Trist?n, exDivina M. Edralin, exSusana Schmitz , exJoana Neto, exF?lix Neto, exBoris Popov, exJasna Milosevic Dordevic, exVladimir Mihic, exAnna Kalistova, exIvana Piterova, ex Claude-H?l?ne Mayer, exMar?a Jos? Charlo Molina, exRuwan Ranasinghe, exTesora Nakchedi-Ooft, ex Sobhie Rosita, exM?sli Matteo, exอ.ดร. เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช, inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSerdar Karabati, exG?l?in Akbas, exBeril Turkoglu, exTetiana Shkoda, exOleksandr Savych, ex Magdalena Mosanya, exPablo P?rez de Le?n, ex Javier Labarthe-Carrara, exCeri Phelps, exKatie Sullivan, exPaul Hutchings, exDariusz Danilewicz, ex Rafa? ?ab?dzki, "Sustainable human resource management and job satisfaction—Unlocking the power of organizational identification: A cross-cultural perspective from 54 countries", Corporate Social Responsibility and Environmental Management, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-23
2017 exภัททิยา นัยนานนท์, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการบริหาร จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการประนีประนอม ความขัดแย้ง ความแตกต่างระหว่างบุคคล", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 345-351