ระบบอัจฉริยะสำหรับระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็นขนาดเล็ก

Publish Year National Conference 1
2016 exชัยภิวัฒน์ ชนะคช, inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบการควบคุมแบบอัจฉริยะโดยใช้ระบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลเเห่งประเทศไทศ ครั้งที่ 30 5-8กรกฏาคม 2559 จ. สงขลา, 5 - 8 กรกฎาคม 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย