ระบบโปรเเกรมตรวจติดตามสภาพอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์หมุนของโรงไฟฟ้าเเม่เมาะด้วยระบบอัจฉริยะ

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรแกรมวิเคราะห์การสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก นครนายก ประเทศไทย