คุณสมบัติการสร้างเอนไซม์ย่อยแป้งและสร้างสารยับยั้งจุลชีพของแบคทีเรียแลคติกที่คัดแยกจากขนมจีนแป้งหมัก

Publish Year International Conference 1
2015 exPhichayapha Kananurak, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Amylolytic and antagonistic properties of Lactic acid bacteria isolated from fermented rice noodle (Khanom-jeen).", The international Kasetsart University Science and technology Annual research Symposium, May, 28-29, 2015., 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย