คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากอาหาร

Publish Year International Conference 1
2015 exKrikhachorn Phatthanaphichai, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antifungal properties of lactic acid bacteria isolated from foods.", The international Kasetsart University Science and technology Annual research Symposium, May, 28-29, 2015., 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย