การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์และแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะการผลิตในสุกรพันธุ์แท้