การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบทนิทาน "หลงฮุ่ยหลันฉือลู่" ละครใต้ "ไป้เย่ว์ถิง" และบทอุปรากรเรื่อง "ไป้เย่ว์ถิง" ของกวนฮั่นชิง