การฝึกสอน(Coaching) การออกกำลังกายของผู้สูงอายุด้วยกล้องคินเน็คท์ (Kinect)

Publish Year International Journal 1
2020 exZuzda, J.G., exSillero-Quintana, M., exDziura, J.*, exLatosiewicz, R., inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRosenberg, E., "Long Term Effect of Step Aerobics Training on Skin Temperature. A Pilot Study", Progress in Health Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 65-73
Publish Year International Conference 2
2016 exอภิมุข เมืองเกษม, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์, "A 9-square-table Aerobics Exercise for Elderly: A Kinect-based Prototype", 6th International Congress of Physical Activity and Public Health SPAH 2016, 16 - 19 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exPrisana Phonsing, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exRachaporn Keinprasit, exYasuharu Koike, "The Accuracy of Multi Kinects Skeleton for Physical Training", International Congress on Engineering and Information 2015, 7 พฤษภาคม 2015, Kyoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2015 exApimuk Muangkasem, exSanphop Saenprasert, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, ex Pornchai Jullamate, exOuaypon Tungthongchai, "การฝึกสอนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยด้วยกล้องคินเน็คท์", งานประชุมทางวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1, 17 - 18 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอภิมุข เมืองเกษม, exสันต์ภพ แสนประเสริฐ, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exพรชัย จูลเมตต์, inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฝึกสอนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยกล้องคินเน็คท์.", การประชุมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17 - 18 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย