การผลิตแบบพิมพ์มือเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลิตฟิล์มถุงมือยางโดยกระบวนการจุ่มพิมพ์

Publish Year International Journal 10
2022 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSairung Changkhamchom, exAnuvat Sirivat, "Effects of physical and chemical properties of ceramic hand moulds on natural rubber latex glove film formation", International Journal of Materials and Product Technology, ปีที่ 65, ฉบับที่ 4, มกราคม 2022, หน้า 387-411
2020 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSukritchai Teeraroengrit, exPattara Chawhuaymhak, exJirarat Kamonsawas, exSairung Changkhamchom, exAnuvat Sirivat, "Efficient stoneware hand mold for slip casting in natural rubber latex glove preparation", Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2020, หน้า 262-283
2019 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exRujika Takkire, exWatchara Sangwan, exSairung Changkhamchom, exAnuvat Sirivat, "BIO-CACO(3) FROM RAW EGGSHELL AS ADDITIVE IN NATURAL RUBBER LATEX GLOVE FILMS", Rubber Chemistry and Technology, ปีที่ 92, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 558-577
2019 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSairung Changkhamchom, exAnuvat Sirivat, "Effect of embedding eggshells to form calcium feldspar as flux in porcelain via slip casting process for bio-dental and medical applications", Journal Materials Technology Advanced Performance Materials, ปีที่ 34, ฉบับที่ 15, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1-11
2018 exWasan Moopayak, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Anti-Microbial and Self-Cleaning of Natural Rubber Latex Gloves by Adding Mangosteen Peel Powder", Key Engineering Materials , ปีที่ 777, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 3-7
2018 exWasan Moopayak, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Drug Delivery of Adding Mangosteen Seed Oil into Natural Rubber Latex Patch", Key Engineering Materials, ปีที่ 777, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 612-616
2017 exPuwitoo Sornsanee, exVichasharn Jitprarop, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Chemical Composition, Zeta Potential, Surface Tension and Contact Angle of Rubber Latex on Glazed/Unglazed Porcelain Hand Mold Surface Effect to Physical and Mechanical Properties of Rubber Latex Glove Films", Journal of engineering and Applied Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2017, หน้า 1629-1639
2017 exPuwitoo Sornsanee, exVichasharn Jitprarop, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Preparation Polyisoprene (NR) and Polyacrylonitrile Rubber Latex Glove Films by Dipping Ceramic Hand Molds Process and their Properties", Defect and Diffusion Forum, ปีที่ 382, ฉบับที่ 1, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 21-25
2016 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPitchakan Poomlumduan, exPattima Sitdhisriprasert, exAnuvat Sirivat, "Ion-Embedding for Soft Compliant Electrode Based on Natural Rubber Latex by UV Curing System", Annals of Clinical and Laboratory Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 1-7
2016 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPawinee Selarak, exภัทรนันท์ ชะมุณี, exศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, "Innovative Green Bio-Filler and Bio-Flux Calcium Carbonate from Eggshellsto Hard-Soft Porcelain Preparation", Chemical Technology: An Indian Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2016, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 1
2017 exPitchakan Poomlumduan, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "HYGIENIC RUBBER LATEX GLOVES PREPARATION BY EMBEDDING ZINC CHLORIDE FOR USING IN FOOD INDUSTRIES", The 8th Shelf Life International Meeting (SLIM 2017), 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, พญาไท อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2017 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตแบบพิมพ์มือสำหรับการผลิตฟิล์มถุงมือยางจากดินโบนไชน่า (Bone china)", Kasetsart University, 2017
2016 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "สูตรผสมน้ำดิน (Slip) สำหรับผลิตแบบพิมพ์ถุงมือยาง", Kasetsart University, 2016