บุหรี่ไฟฟ้า: บทสำรวจพรมแดนความรู้และโอกาส

Publish Year National Conference 1
2016 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, "บุหรี่ไฟฟ้าและผลในการช่วยทำให้เลิกสูบบุหรี่", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 The 54th Kasetsart University Annual Conference , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย