โครงการพลังงานทางเลือกในการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exT. Katejanekarn, "Proposed modeling for assessing solar PV water purification systems", 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2015), 11 - 14 มิถุนายน 2015