การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดมะขามป้อมชนิดระเหิดแห้งและระเหยแห้ง