เครื่องวิเคราะห์คุณภาพแป้งดิบด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR)

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exวรพร แก้วอำไพ, exอาภาพร ทับทิมทอง, exยุรนันท์ บรรทัดจันทน์, "เครื่องวิเคราะห์คุณภาพแป้งดิบด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) spectroscopy", การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย