การทำไม้ในป่าฟื้นฟูบนทีี่สูงอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, exKarl Stampfer, "Assessment for Improvement: Harvesting Operations in Small-Scale Forest on Thai Steep Terrain", Small-scale Forestry, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 259-276
2018 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, exTomi Kaakkurivaara, "Productivity and Cost Analysis of Three Timber Extraction Methods on Steep Terrain in Thailand", Croatian Journal of Forest Engineering, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, หน้า 213-221
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Mamoru Kanzaki, "Reduced Impact Logging for Sustainable Forest Plantation Management: A case study at the Royal Agricultural Station Angkhang in Chiangmai Province", Exploring Academic Frontiers for a Sustainable Future: Challenges for Japan-ASEAN Research Collaboration, 16 ธันวาคม 2016, เกียวโต ญี่ปุ่น
2015 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, "Feasibility study of timber harvesting systems on steep terrain in Thailand", Forest engineering: Making a positive contribution 48th International Symposium on Forestry Mechanization, 4 - 8 ตุลาคม 2015, Linz สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, exวาทินี กฤษณะพันธ์, "ผลกระทบจากการทำไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลายของพืชและสมบัติทางกายภาพของดิน ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 มกราคม 2017, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, รองศาสตราจารย์, "รางส่งไม้ท่อน: ทางเลือกสำหรับการลำเลียงไม้บนพื้นที่สูงชัน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย