ความหลากหลายของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้ในเขตสถานีวนเกษตร ตราด

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับโครงสร้างชุมชีพของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้", การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9, 3 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย