การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

Publish Year International Conference 1
2015 exPornchai Sithisarankul, exSarunya Hengpraprom, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, "CAPACITY BUILDING IN IA FOR THAI LOCAL GOVERNMENTS", 35th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, 20 - 23 เมษายน 2015, Florence สาธารณรัฐอิตาลี