การพัฒนาสูตรน้ำตาลปั้น

Publish Year International Journal 1
2016 inนายวินัศ ภูมินาถ, exYottha Sritep, "Development the formula of art sugar for utility design", The Journal of Food Technology, ปีที่ 108, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2016, หน้า 257-262
Publish Year International Conference 1
2015 inนายวินัศ ภูมินาถ, exYottha Srithep, "Development the Formula of Art Sugar", THE BIGGER PICTURE: ONE ASEAN THROUGH FOOD TECHNOLOGY; The 14th ASEAN Food Conference; SMX Convention Center, Mall of Asia, Pasay City, Philippine, 24 - 26 มิถุนายน 2015, Pasay City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์