การใช้ตะกอนประปาเป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบเซรามิก

Publish Year National Conference 1
2015 exนายอนุรักษ์ เอกราช, exนส.กนกกัญญา รวมไมตรี, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การใช้ตะกอนประปาเป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบเซรามิค", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย