ปัจจัยการเกิดการแตกในมะพร้าวน้ำหอมเจียและการป้องกันการนตก

Publish Year International Journal 1
2018 exVoraphat Luckanatinvong, exSugunya Mahatheeranont, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Variation in the aromatic nature of Nam-Hom coconut depends on the presence and contents of 2-acetyl-1-pyrroline", Scientia Horticulturae, ปีที่ 233, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 277-282
Publish Year International Conference 2
2017 exThanachok Taticharoen, exAnark Pakcharoen, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Factor Influencing Cracking in Polished Namhom Coconut and Its Prevention", The 4th International Conference on Postharvest and Quality Management of Horticultural Products of Interest for Tropical Regions (PQMHP 2017) , 6 - 7 เมษายน 2017, Kandy สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2017 exVorapat Luckanatinvong , inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of cross and self-pollination on 2-acetyl-1-pyroline content and other fruit characteristic of aromatic coconut (Cocos nucifera Linn.)", The 4th International Conference on Postharvest and Quality Management of Horticultural Products of Interest for Tropical Regions (PQMHP 2017) , 6 - 8 เมษายน 2017, Kandy สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา