การพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์อัดส่งสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางติดโลหะ