อิทธิพลของขนาดและการจัดวางครีบต่อการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Effects of rib size and arrangement on forced convective heat transfer in a solar air heater channel", Heat and Mass Transfer, ปีที่ 51, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2015, หน้า 1475-1485