ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดด้วยสารละลายโพเเทสเซียมไนเตรทที่มีต่อการงอกภายใต้สภาพความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมของข้าว

Publish Year International Journal 2
2017 exAnisa Ruttanaruangboworn, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of seed priming with different concentrations of potassium nitrate on the pattern of seed imbibition and germination of rice (Oryza sativa L.)", Journal of Integrative Agriculture, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2017, หน้า 605-613
2015 exPinpinatt Junhaeng, inดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, "The Use of Seed Priming Treatments to Improve the Quality of Barley (Hordeum vulgare L.) for Malting", Journal of Developments in Sustainable Agriculture , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2015, หน้า 1-6
Publish Year National Conference 1
2016 exเอนิสา รัตนเรืองบวร, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อการงอกภายใต้สภาพความชื้นที่ไม่เหมาะสมของข้าว", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 13, 21 - 23 มิถุนายน 2016, สุริ่นทร์ สุรินทร์ ประเทศไทย