ผลกระทบของการตกตะกอนต่อคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา

Publish Year National Conference 1
2015 exปณพงศ์ พลอยประดับ, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "งานสำรวจการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย