ลักษณะโครงสร้าง การเติบโต และการเจริญทดแทนตามธรรมชาติ ของระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราในพื้นที่เสื่อมโทรมภาคเหนือ