การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการปรับปรุงสภาพดินและการลดผลกระทบของเครื่องจักรกลเกษตรต่อดินในการเพาะปลูกอ้อย

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2017 exDithaporn Thungsotanon, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exPramote Kuson, exChompoonud Kulketwong, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Measuring the impact of tractor trailers on soil compaction for typical sugarcane-haulage operations in Thailand", International Sugar Journal, ปีที่ 119, ฉบับที่ 1420, เมษายน 2017, หน้า 294-297
Publish Year International Conference 3
2017 inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exDithaporn Thungsotanon, exPramote Kuson, "Stress States and Compaction Properties of Sandy Loam Soil under Tractive Tire", Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, 19 - 21 มกราคม 2017, ฮอกไกโด ญี่ปุ่น
2017 inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exDithaporn Thungsotanon, "Soil Stress State under Tractive Tire and Compaction Model", ICFAE 2017: 19th International Conference on Food and Agricultural Engineering, 23 - 24 ตุลาคม 2017, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 exDithaporn Thungsotanon, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exPramote Kuson, exChompoonud Kulketwong, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Measuring the impact of tractor trailers on soil compaction for typical sugarcane-haulage operations in Thailand", XXIX ISSCT 2016 CONGRESS, 5 - 8 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย