การสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (stakeholders) ต่อบริษัทในพื้นที่บริการจังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ.2556