การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่านซีรีย์เกาหลี

Publish Year National Conference 1
2014 exนางสาวชนารัตน์ ยิ้มแฉ่ง , inดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเกาหลีผ่านซีรีย์เกาหลี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย