การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลูตาไทโอน ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังในประเทศไทย