วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ สาขา 11 (โรงโอเลฟินส์ 3) จำกัด