การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์

  • ผู้ประกอบการ (นายวีระ วชิระขจรชัย)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2556-2557)

  • inนายวรพล เพ็งพินิจ

  • inนายวรพล เพ็งพินิจ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์