การประมวลผลข้อมูลแผ่นดินไหวหลัก (Mainshock) เหตุการณ์เชียงราย วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 และแผ่นดินไหวตาม (Aftershocks)