ผลของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาต่อความสามารถในการขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีดฟิล์มเป่าและสมบัติของวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช