การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์, exอมรรัตน์ แก้วปัน, "การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ของบริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย