การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

Publish Year International Conference 1
2015 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "INFORMATION ANALYSIS AND DESIGN FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE", Conference of the International Journal of Arts and Sciences, ISSN1943-6114 2015:V8,N5, 18 - 21 พฤษภาคม 2015, Toronto แคนาดา