การแบ่งแยกทางนิเวศวิทยาและการสืบพันธุ์ในพันธุ์ไม้อะเมซอน Protium subserratum