ลักษณะการปรับตัวและการสร้างชุมชีพของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้