โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว

Publish Year National Conference 1
2017 exเบญจวรรณ รักอักษร , inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแผนที่สามมิติ บริเวณสำนักงานสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , 6 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย