การใช้สไปรูลิน่าในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานวุ้นเส้นและผลิตสารชีวผลิตภัณฑ์

Publish Year International Journal 2
2021 exParichat Srisamai, exNiwat Kangwanrangsan, exPrakaipet Pankaew, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exPoonnawis Sudtikoonaseth, exWannee Jiraungkoorskul, "Efficacy of Eosin Dye Removal by Peanut Shell Agrowaste Adsorbent", Brazilian Archives of Biology and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ e21200741, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-11
2018 exKoraphat Phengrit, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Cultivation of arthrospira platensis using discharge water from thai shrimp farm for algal production and wastewater treatment", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, หน้า 27-40