การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมลูกสุนัขในการรักษาแผลที่กระจกตาเนื่องจากสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่างในกระต่าย