การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปราศจากกลูเทนจากข้าวเก่า

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of storage time of rice grains on quality of fresh rice noodles", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพ