การศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์กลไกเรดพลัสระดับชาติของประเทศกัมพูชา พม่า และประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2015 inนายสุรินทร์ อ้นพรม, อาจารย์, "Climate change adaptation and local struggles: a critical review of community-based adaptation knowledge and practices in Thailand", IUAES Inter-Congress 2015, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย