โครงการต้นแบบเมืองเขียวที่ชาญฉลาด

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exWeerachai Phuangpornpitak, "Assessment of solar photovoltaic based water purification system", 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2013), 18 - 21 ธันวาคม 2013