การศึกษาเปรียบเทียบแผนแบบพื้นผิวตอบสนองในขอบเขตทรงกลมสำหรับตัวแบบลดรูปโดยวิธีการกราฟ

Publish Year International Journal 1
2021 exJohn J. Borkowski, exWanida Limmun, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "Factorwise variance dispersion graphs", Communications in Statistics - Theory and Methods, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม - พฤษภาคม 2021