การนำแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้แล้วประยุกต์เป็นวัสดุคุณสมบัติพิเศษสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง

Publish Year International Journal 1
2015 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exNopporn Rujisamphan, Roy E. Murray, S. Ismat Shah, "Effects of rf Power on Chemical and Physical Structure of Polytetrafluoroethylene Thin Films", Chiang Mai J. Sci., ปีที่ 42, ฉบับที่ x, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-9