การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้นสำหรับปูภายในและภายนอกอาคารด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม