การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ไทเทเนียมชนิดฟิล์มบางแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นและยับยั้งจุลินทรีย์เพื่อใช้ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก