การพัฒนาการผลิตเนยแข็งสีแดงจากนมถั่วเหลืองด้วยเชื้อรา Monascus purpureus

Publish Year International Journal 1
2014 exC. Lorrungruang, inดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Pantagrud, exS. Wannasirisuk, exK. Mahabandha, exK. Khucharoenphaisan, "Red Cheese Production from Soymilk by Monascus purpureus and Lactobacillus casei", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 21, ตุลาคม 2014, หน้า 2819-2824