ความอ่อนไหวของระบบอาหารต่อภูมิอากาศและสภาพอากาศ

Publish Year International Conference 1
2015 exMolly Brown, exJohn Antle, exPeter Backlund, exEdward Carr, exWilliam Easterling , exMargaret Walsh, exCaspar Ammann , inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, exChristopher Barrett, exMarc Bellemare, exViolet Dancheck , exChristopher Funk, exKathryn Grace , exJohn Ingram , exHui Jiang , exHector Maletta , exTawny Mata, exAnthony Murray , exMoffat Ngugi , exDennis Ojima , exBrian O'Neill, exClaudia Tebaldi , "Climate Change and Global Food Security: Food Access, Utilization, and the US Food System", 2016 American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting" เป็น "2015 American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting, 18 ธันวาคม 2015, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

แสดงความคิดเห็น

(0)